Programy Enduraining - pokrok nezastavíš

Máme za sebou další sezónu a soudě podle výsledků a ohlasů klientů velmi úspěšnou. Součástí přípravy na sezónu příští je i představení nových tréninkových programů a možností spolupráce.

Původní tréninkové programy existovaly poslední dva roky prakticky beze změny a to především proto, že jedním z programů byl takzvaný e-individual. Takže běžný postup byl, že klient u nás začal na základním programu (e-plán, e-jídelníček nebo e-2 v 1) a postupem času jsme se dohodli na rozšíření spolupráce a programu e-individual přesně podle klientových představ. Tudíž požadavky a přání rostoucího počtu klientů jsou určitě jedním důvodem. Druhým je neustálý rozmach technologií, kdy je dnes čím dál tím běžnější měřit intenzitu, rychlost a výkon při jednotlivých sportech a po té tyto data vyhodnocovat a využívat pro další trénink, přípravu na závody nebo analýzu klientova zlepšování a nabízí se tak možnosti ještě provázanější spolupráce - stále v e-prostředí.
Tyto důvody spojené ještě se snahou o větší přehlednost jsou základem pro novou nabídku programů Enduraining, které s komentářem dále představujeme:

e-plán - popis programu:
- zpracování tréninkového plánu (plánu sportovních aktivit) - jaká aktivita, jak dlouhou dobu, v jaké intenzitě, respektující individuální cíle a přání
- neomezený přístup do slovníku a databází enduraining.com
- komunikaci s osobním poradcem na webovém rozhraní po celou dobu klientského pobytu (odlaďování vhodných sportovních aktivit, nastavení a upravování zátěžových pásem, motivace pro trénink, zpětná vazba na nastavený trénink od klienta, vyhodnocování dosažených výsledků)
- přepracování nebo úpravu plánu s ohledem na onemocnění popř. neplánovanou služební cestu apod.

komentář: e-plán zůstává co do rozsahu a ceny beze změny a je stále nejvíce využívaným programem pro ty, kteří chtějí s trenérským vedením přes internet začít a chtějí si tuto spolupráci vyzkoušet. Mnoho našich klientů u tohoto programu zůstává dlouhodobě, ale někteří z důvodů popsaných výše chtějí postupně víc.

e-plán data - popis programu:
Vše co obsahuje e-plán a navíc:
- analýzy a vyhodnocování záznamů (Polar, Garmin, SRM, Ergomo, Power Tap a další) jednotlivých tréninků, testů a závodů
- na základě těchto vyhodnocení zpětná vazba pro klienta a úprava dalších plánůkomentář: e-plán data je reakcí na rostoucí trend poradenství ve sportu - klienti mají moderní sporttestery a cyklocomputery a není pro ně problém po tréninku stáhnout data do počítače a umístit je na web. Co ale nemají je čas - nemají dostatek času na vyhodnocování a analýzy, záznamů, související studium a ani dostatek času na objemový trénink dle optimálních teoretických požadavků. Nechceme tvrdit, že kvalita zcela nahradí kvantitu, ale tím, že trenér vidí každý záznam, může analyzovat, jak výkon, tak provedení jednotlivých tréninkových prvků, tím vším se výrazně zefektivňuje tréninková spolupráce a odstraní mnoho chyb, které by se jinak opakovaly déle a častěji.

e-coach - popis programu:
vše co obsahuje služba e-plán data a navíc:
- vyhodnocení všech klientových sportovních aktivit,
- modelaci celkové zátěže a "tréninkového stresu"
- na základě toho řízení rostoucí výkonnosti a formy během sezónykomentář: e-coach vychází z teorie "zodpovědnosti trenéra" za výkon klienta. Tuto zodpovědnost je teoreticky možno sdílet za předpokladu, že trenér na klienta osobně dohlíží nebo a možná ještě mnohem lépe, když má úplný přehled o všech klientových sportovních aktivitách (objemu, zátěži, intenzitě) je schopen tyto data zpracovat, převést na kumulovaný "tréninkový stres" klienta a na základě toho modelovat průběh celé sezony - krátkodobé zátěže, nárůstu dlouhodobé trénovanosti, odpočinku a s tím související nárůst a časování optimálního výkonu (formy).

e-coach kontakt - popis programu:
vše co obsahuje služba e-coach a navíc:
- telefonické konzultace na základě telefonátu klienta v dohodnutém čase nebo s reakční dobou do 6 hodin od poradce Endurainingu v případě jeho nezastižení

komentář: pro některé klienty je spolupráce přes internet neosobní a k těm všem grafům a číslům chtějí i telefonické vysvětlení a diskusi.

e-plán triatlon - popis programu:
- zpracování tréninkového plánu - jaká aktivita, jak dlouhou dobu, v jaké intenzitě, jakou rychlostí respektující Vaše individuální cíle
- pokrývající plavání (včetně detailního rozpisu plaveckého tréninku po úsecích), cyklistiku, běh a doplňkové sporty a aktivity
- neomezený přístup do slovníku a databází enduraining.com
- komunikaci s osobním poradcem na webovém rozhraní po celou dobu klientského pobytu (odlaďování vhodných sportovních aktivit, nastavení a upravování zátěžových pásem, motivace pro trénink, zpětná vazba na nastavený trénink od klienta, vyhodnocování dosažených výsledků)
- týdenní aktualizaci plánů na základě výsledků předchozích tréninků a zpětné vazby klienta
- v případě zájmu zajišťujeme doplňkové vyšetření a sportovní zátěžové testy v našich partnerských pracovištích

Komentář: už z názvu je patrno, že zde vycházíme vstříc specifikům triatlonové přípravy - více sportů, více fází, více techniky, více zpětné vazby, více úprav... Dá se říci, že touto formou už dlouho s našimi triatlonovými klienty spolupracujeme, jen jsme tomu takto neříkali... Navíc tento program kombinovaný telefonickým kontaktem a u některých klientů i s analýzou dat je doménou Lukáše Vrobela a jeho spolupráce s klienty. Lukáš Vrobel opět po čase může letos na podzim přijmout osm nových klientů na některou z těchto rozšířených forem spolupráce.

e-jídelníček - popis programu:
- zpracování jídelníčku pokrývajícího nutriční potřeby klienta - kombinace jídel, nápojů, popř. doplňků stravy pro jednotlivé dny (5-7 jídel denně) v týdnu z dostupných zdrojů
- neomezený přístup do slovníku a databází enduraining.com - včetně velké potravinové databáze
- komunikaci s osobním poradcem pro výživu na webovém rozhraní po celou dobu klientského
- zpětná vazba na navrženou skladbu jídelníčku
- vyhodnocování dosažených výsledků

Komentář - samotný e-jídelníček je nejvíce využívám redukujícími klienty, kteří nemají ke sportu, až tak "vřelý" vztah a raději si v prvním kroku dobře a pečlivě projdou úpravou stravovacích návyků, jak do množství, tak do skladby a rozložení jídel během dne. Po tomto kroku nicméně obvykle následuje zařazení pravidelné pohybové aktivity a tudíž přechod do režimu e-2v1. V rámci našich výsledků i v rámci studií IKEM je prověřeno, že takoví jedinci pak na navýšení objemu pohybu reagují velmi pozitivně a výbornými měřitelnými výsledky a to i když se jedná např. o ženy středního a vyššího věku. Službu e-jídelníček čekají také zajímavé trendy modifikace, které budou představeny během několika měsíců.

e-2v1:
- kombinace e-plánu a e-jídelníčku

Komentář - mnoho klientů má se sportovními cíly spojeny i cíle nutriční. Často se jedná o redukci váhy, ale zdaleka ne jenom, vybudovat odpovídající svalovou hmotu nebo zajistit odpovídající přísun energie pro náročný trénink a závod a to vše ještě na každodenní bázi tak, aby to odpovídalo zátěži v tom kterém dni, to jsou některé výhody provázanosti tréninku a jídelníčku. Program e-2v1 je jednoznačně naší nejžádanější službou.

Věříme, že nové programy pomohou dalším sportovcům splnit si své cíle a pokud ve finále řeknou: "bylo to užitečné" přesně vystihnou, co dává existenci enduraining.com smysl.

Přehled programů

Miloš Krejčí, www.enduraining.com

Nejčtenější články:

V první části programu ENDURAINING ELEMENTARY jde o práci s tzv. hlubokým stabilizačním systémem páteře. Od velmi útlého dětství máme v mozku uloženy automatické pohybové programy   více »

Hubnutí břicha není pro většinu z nás jen zásadní estetickou otázkou, ale je i velmi důležité z pohledu zdraví a metabolického syndromu. Nesledujte tudíž jen svou hmotnost a BMI, ale změřte si alespoň každé 2 měsíce kontrolně obvod pasu. Jestliže se nám "michelinky" rozjedou od prsou až k tříslům, máme snad i motivaci s tím začít něco dělat.  více »

Causa bolavé koleno aneb pohádka o Specialized Body Geometry Fit se (snad) šťastným koncem. O Specialized Body Geometry Fit 3D aneb „jak správně sedět na kole“ toho bylo poslední dobou 2010/25merida2.jpgpopsáno a předvedeno hodně. Krásné prezentace jsou určitě důležité, ale jak celá věc funguje v praxi a jak může pomoci?   více »

Archiv článků »

Facebook


bannery_titulka/ikona_pocasi_trenink_2.jpg


bannery_titulka/logo_librakola_web_145.jpg            

www.enduraining.com
Tento web používá pouze cookies z kategorie nezbytné pro funkčnost webu. Více zde X