Časté otázky e-plán

Jak je vůbec možné trénovat někoho na dálku? Má taková spolupráce nějaké specifické výhody oproti klasickému trenérskému vedení?

Trénink na dálku má největší význam ve sportech, u kterých daleko více záleží na dobrém dávkování objemu a kvalitní skladbě intervalů a dalších rozvíjejících prvků - proto je tato metoda oblíbená u individuálních a především vytrvalostních disciplín, jako je cyklistika, vytrvalostní běh, triatlon. Pro hry a sporty s převanou techniky a taktiky je použitelná také, ale spíš pro všeobecnou fyzickou přípravu, trénink základní aktivity pak potřebuje trenéra fyzicky přítomného.
Metoda sama vznikla dávno před rozšířením internetu, cyklisté či běžci dostávali od svých trenérů více či méně individuální plány, které pak plnili a komunikovali nejčasteji telefonem. Internet ale do tohoto systému přinesl revoluční změnu - odstranil časové i geografické vzdálenosti, protože na síti jsou všichni "tady a teď". Na rozdíl od telefonu komunikuje trenér s klientem každý ve svém reálném čase a přesto komunikace má pro oba přijatelnou rychlost odezvy. Nezanedbatelná je i úspora nákladů - odpadá nejen poštovné a telefonní poplatky za hovorné, ale i cestovní náklady, o tom nejdražším, čase neplodně stráveném cestováním nemluvě.

Jak pracujete se začátečníkem, který není vyhraněný, neví, jak začít sportovat, ale přesto potřebuje začít rozvíjet svou vytrvalost? Lákáte ho do nových sportů, nebo sázíte na klasiku?

Vše je přísně individuální a záleží na možnostech a potřebách klienta. Nebudeme ho přemlouvat ke koupi silničního kola, když má doma kolečkové brusle a za domem krásnou trasu, nebo bydlí v horské vesničce, kde je od listopadu do dubna sníh, za domem perfektně upravené tratě a navíc by trénink na kole končil půlhodinovým stoupáním o sedmiprocentním sklonu.

Pokud klient naopak touží po tom, rozšířit si svoje sportovní obzory o další odvětví, budeme mu nápomocni v nastavení optimálních počátečních dávek i koordinaci s dalšími aktivitami.

Proč je vůbec základní vytrvalost pro jednotlivce důležitá? Co se děje v jeho těle? Zvyšuje se výkon srdce, roste kapacita plic?

Pro pochopení významu vytrvalosti není nutné zabíhat do medicínských podrobností. Základním principem živého, tedy i lidského organismu je přizpůsobení a optimalizace, která ale, k naší škodě, probíhá dvěma směry. Pokud je tedy náš jediný pohyb přesun automobilem od postele do zaměstnání, ze zaměstnání do hypermarketu a z hypermarketu k televizi, po několika málo letech se tomu organismus přizpůsobí, přebytečné kapacity "zruší" a nakonec vyplňujeme taková mikroaktivita 90% jeho možností. Každý stres, ať už fyzický nebo psychický pak mohutně překračuje jeho schopnosti se tomuto stresu přizpůsobit. Je to jako kdybyste nechali zakrnět motor svého vozu do velikosti motoru mopedu a pak chtěli být z Prahy v Brně za hodinu a půl...
Proto jsou všechny změny, nastávající v důsledku vytrvalostního tréninku - snížení klidové tepové frekvence, krevního tlaku, dechové frekvence, zvětšení kapacity plic a srdce či zlepšení regulace krevního toku pouze příznakem rostoudích rezerv organismu. Jednoduše řečeno, co dnes zvládáte s vypětím všech sil, budete zvládat s rezervou.

Jak se odráží v e-plánu rozdíl ve výkonnosti klientů?

Zcela zásadně - výchozí výkonnosti klienta se přizpůsobuje jak celkový objem tréninku, tak jeho vnitřní skladba - počty, délky intervalů i frekvence jejich opakování v rámci týdne. Neoddělitelnou součástí individualizace je také nastavení osobních tepových frekvencí.

Co ještě potřebujete k efektivní spolupráci s klientem - kromě připojení k internetu a měřiče tepové frekvence?

Samozřejmě, že každý sport má na té které úrovni ambicí své konkrétní požadavky na vybavení. Pro kvalitní a efektivní spolupráci potřebujeme ale nejvíce chuť klienta na sobě pracovat a hlavně komunikovat s poradcem. Klientovy úspěchy či neúspěchy, pochybnosti, nejasnosti se poradce nedozví, pokud mu je klient nesdělí. Zkušenosti naprosto jasně ukazují, že nejúspěšnější jsou ti klienti, kteří se neostýchají zeptat, pochlubit se či si postěžovat.
Tréninkový plán je jen malou částí všech informací, které se klientovi skrze enduraining může dostat.

Jak přesně probíhá spolupráce Vašeho poradce a klienta? Jaké informace jsou pro sestavení plánu ty nejpodstatnější, co má vyplnit v dotazníku obzvlášť pečlivě?

Prvním krokem je vyplnění dotazníku. Pro úspěch spolupráce jsou především důležité údaje o sportovní minulosti klienta, včetně případných sportovních úspěchů a dosažené výkonnostní úrovně, stejně jako doba, po kterou se nevěnoval žádné pohybové aktivitě. To umožní trenérovi nastavit odpovídající počáteční úroveň zatížení, mnohdy přesněji, než podle laboratorního testu. Pro správné určení hodnot tepové frekvence je vhodný test anaerobního prahu.
Nezbytným a klíčovým prvkem pro vlastní plán je rozumné zvážení a pečlivé vyplnění "rozvrhu hodin", který dává klient poradci k dispozici. Informace v něm obsažené považuje poradce za maximální možné - pokud například v rozvrhu klient vymezí na sobotu dvě hodiny, nemůže očekávat, že se v plánu objeví šestihodinový výlet na horském kole, i když by to počasí i délka dne bezproblémů umožňovala.
Stejně důležité je i vymezení možných alternativních aktivit a nebo naopak definování pravidelné aktivity ( v úterý squash s kolegy z kanceláře). Takové specifické rysy klientova rozvrhu, stejně jako očekávané nepravidelnosti - dovolené, služební cesty a podobně - je nejlépe sdělit s dostatečným předstihem poradci pomocí komunikátoru.

Vlastní plán připravuje poradce vždy na čtyřtýdenní blok a to nejméně týden dopředu, aby klient stále měl možnost vidět týden aktuální a následující - proto je velmi vhodné, aby klient neodkládal oznámení změny rozvrhu na poslední chvíli, protože například sportovní dovolená ovlivňujeme i týden předcházející i následující.
Klient má možnost průběh sportování podle plánu komentovat ke každému dni, případně v komunikátoru. Čím více takových informací poradce dostane, tím je další spolupráce samozřejmě přesnější.

Co všechno obsahuje e-plán?

E-plán je popisem sportovních aktivit den po dni. Klient z něj obvykle vidí týden předcházející, aktuální a následující. Každý den plánu obsahuje jednu nebo více sportovních aktivit - takzvaných fází (z pohledu logiky plánu je aktivitou i "volný den"). Jednotlivá fáze je popsána především typem aktivity a její délkou. Některé fáze mohou dále obsahovat takzvané rozvojové prvky neboli intervaly, Každý takový prvek je popsán opět názvem, délkou, počtem opakování a mezerami "odpočinku" mezi nimi. Většina prvků a intervalů je označena jednou ze čtyř barev - modrá pro nízkou intenzitu, zelená pro aerobní vytrvalostí aktivity, žlutá pro intenzívní aerobní aktivitu a červená pro anaerobní nebo maximální zátěž.
Samostatnou kapitolou e-plánu je způsob popsání intenzity provedení aktivity. Základem je u většiny rozsah tepové frekvence, kde tepová frekvence měřit nejde, nebo je nepraktická (plavání) se může objevit čas na jednotku vzdálenosti (u plavání na 100m). U cyklistických tréninkových motivů k tomu pro vyspělejší cyklisty přistupuje ještě frekvence šlapání  (tzv. kadence).
Klient si také může přečíst slovní popis prvku z našeho slovníku, přístupného přímým proklikem z plánu. Poslední informací, která se může v plánu objevit, je upřesnění či komentář poradce.

Nejčtenější články:

V první části programu ENDURAINING ELEMENTARY jde o práci s tzv. hlubokým stabilizačním systémem páteře. Od velmi útlého dětství máme v mozku uloženy automatické pohybové programy   více »

Hubnutí břicha není pro většinu z nás jen zásadní estetickou otázkou, ale je i velmi důležité z pohledu zdraví a metabolického syndromu. Nesledujte tudíž jen svou hmotnost a BMI, ale změřte si alespoň každé 2 měsíce kontrolně obvod pasu. Jestliže se nám "michelinky" rozjedou od prsou až k tříslům, máme snad i motivaci s tím začít něco dělat.  více »

Causa bolavé koleno aneb pohádka o Specialized Body Geometry Fit se (snad) šťastným koncem. O Specialized Body Geometry Fit 3D aneb „jak správně sedět na kole“ toho bylo poslední dobou 2010/25merida2.jpgpopsáno a předvedeno hodně. Krásné prezentace jsou určitě důležité, ale jak celá věc funguje v praxi a jak může pomoci?   více »

Archiv článků »

Facebook


bannery_titulka/ikona_pocasi_trenink_2.jpg


bannery_titulka/logo_librakola_web_145.jpg            

www.enduraining.com
Tento web používá pouze cookies z kategorie nezbytné pro funkčnost webu. Více zde X