Tréninkový prvek

Název Zkratka Tep A Tep B k A k B Watt A Watt B Speed A Speed B
Závod krátký (0-45min) Race0-45

Související pojem ze slovníku:

Zkratky tréninkového plánu

Výpis tréninkového plánu vás jistě může na první pohled zaskočit - samá zkratka, žádné smysluplné slovo. Jak tomu máte porozumět?
Při utváření tréninkového plánu jsme byli vedeni snahou o co největší plasticitu systému, tak abychom byli schopni alespoň teoreticky zapsat tréninkový plán pro jakýkoliv myslitelný sport. Proto má každý prvek svojí systematickou zkratku, která vám po krátkém tréninku již na první pohled řekne, o jaký sport se jedná, co má prvek rozvíjet a případně i další podrobnosti o jeho provedení. Z čeho se tedy zkratka skládá (jaké je její syntaxe)?

Zkratka je například C-RVR

Před pomlčkou je sport, odvětví sportu případně speciální skupina prvků odvětví (C = cyklistika, B = běh, MT=horské kolo, tedy prvek určený pro jízdu v terénu).
První písmeno nebo skupina písmen je obvykle charakteristika prvku (R = rychlost, S = síla,V = vytrvalost, Tech-technika atd).
Poslední písmeno, pokud je velké, označuje podrobnější popis provedení, obvykle profil, ve kterém má být prvek proveden (R =r ovina, K = kopec)
Pokud je v názvu prvku obsaženo číslo, znamená charakteristickou délku prvku v  minutách nebo metrech, podle toho, co je pro dané sportovní odvětví obvyklé.  (W-K1 = cyklistický prvek s použitím měřiče výkonu, kritický výkon na 1 minutu, P-Kr200 = plavání, kraul 200m).

Je nám jasné, že si všechny prvky a jejich detaily nebudete schopni zpočátku pamatovat. Proto systém enduraining obsahuje i nápovědu. Proklikem  na prvek v tréninkovém plánu se dostanete do okna, ve kterém zjistíte jak vaše konkrétní hodnoty tepové frekvence a případně dalších parametrů (frekvence šlapání, výkon, cílový čas), tak i celý název prvku a popis provedení. Popis provedení si také můžete nalistovat i ve slovníku.
Tisk