Tréninkový prvek

Název Zkratka Tep A Tep B k A k B Watt A Watt B Speed A Speed B
Vyplavání (plavání) P-Vypl

Související pojem ze slovníku:

Kompenzačně regenerační aktivita

Název: Kompenzačně regenerační aktivita

Zkratka: U-Reg

Profil: Podle typu aktivity

Charakteristika: Aktivita vytrvalostního charakteru, provozovaná ve velmi lehkém tempu. Stimulace kardiovaskulárního aparátu je submaximální, vliv na redukci hmotnosti malý, těžiště případné náročnosti leží v jiném aspektu pohybu - koordinaci, nezvyklém zapojení svalů a podobně.

Příklady: Procházka, poznávací turistika, golf, turistika na koních v lehkém terénu, vyplavání v bazénu.
Tisk