Tréninkový prvek

Název Zkratka Tep A Tep B k A k B Watt A Watt B Speed A Speed B
Vytrvalostní běh B-ZDV

Související pojem ze slovníku:

Běh - objemový trénink

Název: Běh - Základní dlouhodobá vytrvalost

Zkratka: B-ZDV

Profil: V zásadě libovolný, rovinatý, zvlněný i kopcovitý - rozhoduje schopnost dodržet parametry tepové frekvence. Trenér může také v poznámce upřesnit.
Charakteristika: Základní objemový vytrvalostní motiv. Slouží především k rozvoji metabolické kapacity svalů (na tuky), nervosvalové vytrvalosti a vegetativní regulace vytrvalostního výkonu.

Provedení: Plynulý běh s důrazem na stylové provedení. V kopcovitém profilu nepřekračujte horní hranici tepové zóny, stoupáním, ve kterých to není možné, se pokud možno vyhýbejte, popřípadě přejděte do klusu nebo chůze. Motiv je určen pro zpevněné povrchy i terén. Každému běžeckému tréninku mimo kompenzačního (B-Komp) předchází 5min rozklusání v kompenzačním pásmu, 5min strečink (zejména zadní a přední strana stehen, lýtka a flexory kyčle). Po té vždy 10 x 50m abc a 50m klus. Teprve po té se běží hlavní motiv (viz obsah tréninkového plánu), po jeho absolvování 5min výklus v kompenzačním pásmu a 5-15min strečink podle náročnosti tréninku a časových možností (optimálně až po vychladnutí). Díky tomu je celkový čas tohoto tréninku zhruba o 30min delší než vlastní čas základního prvku v tréninkovém plánu.

Tisk