Tréninkový prvek

Název Zkratka Tep A Tep B k A k B Watt A Watt B Speed A Speed B
Cyklistika - základní dlouhodobá vytrvalost C-ZDV

Související pojem ze slovníku:

Základní dlouhodobá vytrvalost (cyklistika)

Název: Základní dlouhodobá vytrvalost (cyklistika)

Zkratka: C-ZDV

Profil: V zásadě libovolný, rovinatý, zvlněný i kopcovitý - rozhoduje schopnost závodníka dodržet parametry tepové frekvence a kadence. Trenér může také v poznámce upřesnit.

Charakteristika: Základní objemový vytrvalostní motiv. Slouží předevšim k rozvoji metabolické kapacity svalů (na tuky), nervosvalové vytrvalosti a vegetativní regulace vytrvalostního výkonu.

Provedení: Svižná plynulá jízda, bez vědomého úsilí. Naprostá převaha lehkých převodů, důraz na plynulé kulaté šlapání. V kopcovitém profilu nepřekračujte horní hranici zóny, stoupáním, ve kterých to není možné, se pokud možno vyhýbejte. Motiv je určen pro jízdu na silnici, alternativně na ergometru, válcích či dráze, nikoliv v terénu.
Úvodem každého cyklistického tréninku, kromě kompenzačního (C-Komp) je 5 - 10min rozjetí v kompenzačním pásmu na jehož konci je vhodné zařadit několik 10 vteřinových kadenčních spurtů (C-SpKR) a po té navázat základním tréninkovým prvkem (např. C-ZDV) a případnými plánovanými rozvojovými prvky. V přestávkách mezi těmito intervalovými prvky jezdíme opět v C-ZDV a to při její dolní hranici. Před samotným koncem tréninku je třeba zařadit 5 - 10min vyjetí opět v kompenzačním pásmu. Délka celého tréninku (včetně úvodního rozjetí a vyjetí na konci) je určena časem uvedeným v e-plánu.
Tisk